TÔN ĐÔNG SÁNG

Giữ Chất Lượng - Xây Uy Tín

427 Đường Huyện 403, Minh Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng

Giới thiệu

Nhà Xưởng Tại KCN Đình Vũ

Khu công nghiệp đình vũ tại hải phòng

Xây Dựng Nhà Xưởng tại hải phòng