TÔN ĐÔNG SÁNG

Giữ Chất Lượng - Xây Uy Tín

427 Đường Huyện 403, Minh Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng

Dây chuyền thiết bị

Máy Xà Gồ C, Z 100-300mm

Máy sản xuất C , chiều rộng đáy 100-300mm

C, Z xà gồ thép hải phòngC, Z xà gồ thép hải phòngC, Z xà gồ thép hải phòngC, Z xà gồ thép hải phòngC, Z xà gồ thép hải phòng

 

Máy C xà gồ hải phòng