TÔN ĐÔNG SÁNG

Giữ Chất Lượng-Xây Uy Tín

427 ĐH403, Minh Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng

Dây chuyền thiết bị

Máy CNC Plasma Hoa Văn

Máy CNC plasma  Đông Sáng , Hải Phòng

Máy CNC plasma  Đông Sáng , Hải Phòng , Căt CNC hải phòng