TÔN ĐÔNG SÁNG

Giữ Chất Lượng - Xây Uy Tín

427 Đường Huyện 403, Minh Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng

Bảng Giá

BẢNG GIÁ LƯỚI B40 VÀ THÉP C Z XÀ GỒ

BÀNG GIÁ CẬP NHẬT NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2021

BẢNG GIÁ LƯỚI B40 VÀ THÉP C Z XÀ GỒ

 1. C8 kẽm x 1.4 - 1.5 li    52000.00            
 2. C 100 kẽm x 1.4 li    58000.00            
 3. C100 x 1.8*md*    75000.00            
 4. C 100 KẼM x 1.8 li*kg*    27600.00            
 5. C8 x 1.8 li    70000.00            
 6. C 150 KẼM x 2.0 li    0.00            
 7. C 120 KẼM x 2.0 LI(kg)    27100.00            
 8. C 200 X 2 LI    27000.00            
 9. C 150 x 1.4 li    27000.00            
 10. C8 KẼM X 1.5 LI (KG)    27300.00            
 11. C 120 KẼM X 1.8    100000.00            
 12. C 150 KẼM X 2.0 LI(kg)    27300.00            
 13. C 100 KẼM 1.4 Li (kg)    27000.00            
 14. C 180 X 1.8 ly    27000.00            
 15. C 120 KẼM 1.8 mm (kg)    27100.00            
 16. C250 X 2.0 LY    27300.00            
 17. C8 KẼM 1.8 LI (kg)    27300.00            
 18. C 120 X 1.4 mm( kg)    27300.00            
 19. C120 X 2.3 LY    273000.00            
 20. C 120 X 1.4 mm(md)    55000.00            
 21. C8 KẼM X 1.1 LI    27000.00            
 22. c150 x 1.8 li (kg)    27500.00            
 23. C 200 X 1.8 LI    27500.00            
 24. C120 x 1.1 li    27000.00            
 25. C100 X 2.0 LI    27400.00    

GIÁ LƯỚI B40     26000 Đ / 1 KG 

GIÁ LƯỚI HÀN CHẬP 26000 Đ / 1 KG 

 

BẢNG GIÁ LƯỚI B40 VÀ THÉP C Z XÀ GỒ