0913530978,0946024889,0975851688 thepdongsang@gmail.com và kinhdoanhdongsang@gmail.com
Xưởng sản xuất Công ty cổ phần thương mại Đông Sáng
Văn phòng Công ty cổ phần thương mại Đông Sáng
Trụ sở Công ty cổ phần thương mại Đông Sáng
XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN TM ĐÔNG SÁNG

Khai trương cơ sở mới tại số 1866 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Tôn mạ màu Sunco Hải Phòng Tôn mạ màu Sunco Hải Phòng

Giá bán: Liên hệ

Tôn mạ màu sóng ngói Tôn mạ màu sóng ngói

Giá bán: Liên hệ

Tôn mạ màu 5 sóng Tôn mạ màu 5 sóng

Giá bán: Liên hệ

Xà gồ mạ kẽm Xà gồ mạ kẽm

Giá bán: Liên hệ

Thép hộp vuông Thép hộp vuông

Giá bán: Liên hệ

Thép hộp chữ nhật Thép hộp chữ nhật

Giá bán: Liên hệ

Tôn mạ kẽm Tôn mạ kẽm

Giá bán: Liên hệ

Tôn màu 9 sóng Tôn màu 9 sóng

Giá bán: Liên hệ